Xe tải cẩu từ 5 - 9 TẤN

Xe tải cẩu AUMAN 8 TẤN (C160, cẩu Unic 5 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cơ sở: Foton Thaco Auman C160 (Euro 4)
 • Cẩu: Unic UR-V504 (5 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6.800 x 2.350 x 650 mm
 • Tải trọng: 7.450 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe tải cẩu AUMAN 8 TẤN (C160, cẩu Unic 5 tấn 3 đốt)

Liên hệ
 • Xe cơ sở: Foton Thaco Auman C160 (Euro 4)
 • Cẩu: Unic UR-V503 (5 tấn 3 đốt)
 • Lòng thùng: 6.800 x 2.350 x 650 mm
 • Tải trọng: 7.750 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 15.900 kg

Xe tải cẩu HINO 7 TẤN (FG8JP7A, cẩu Tadano 5 tấn 3 đốt)

Liên hệ
 • Xe cở sở: HINO FG8JP7A-F (Euro 4)
 • Cẩu: Tadano TM-ZT503H (5 tấn 3 đốt)
 • Lòng thùng: 6.500 x 2.350 x 630 mm
 • Tải trọng cho phép: 7.000 kg
 • Tổng tải trọng: 16.000 kg

Xe tải cẩu HINO 7 TẤN (FG8JT7A, cẩu Tadano 5 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cở sở: HINO FG8JT7A (Euro 4)
 • Cẩu: Tadano TM-ZT504H (5 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 8.000 x 2.350 x 650 mm
 • Tải trọng cho phép: 6.600 kg
 • Tổng tải trọng: 16.000 kg

Xe tải cẩu HINO 7 TẤN (FG8JP7A, cẩu Tadano 5 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cở sở: HINO FG8JP7A (Euro 4)
 • Cẩu: Tadano TM-ZT504H (5 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6.520 x 2.350 x 650 mm
 • Tải trọng cho phép: 7.000 kg
 • Tổng tải trọng: 16.000 kg

Xe tải cẩu HINO 7 TẤN (FG8JP7A, cẩu Tadano 3 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cở sở: HINO FG8JP7A-F (Euro 4)
 • Cẩu: Tadano TM-ZE304MH (3 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6.520 x 2.350 x 630 mm
 • Tải trọng cho phép: 7.300 kg
 • Tổng tải trọng: 16.000 kg

Xe tải cẩu ISUZU 5 TẤN (FRR90N, cẩu Tadano 3 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cơ sở: Isuzu FRR90NE4
 • Cẩu: Tadano TM-ZE303MH (3 tấn 3 đốt)
 • Lòng thùng: 6.080 x 2.350 x 550 mm
 • Tải trọng cho phép: 5.100 kg
 • Tổng tải trọng: 11.000 kg

Xe tải cẩu Hino 5 tấn (FC9JLTC, cẩu Tadano 3 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cơ sở: Hino FC9JLTC (Euro 4)
 • Cẩu: Tadano TM-ZE304MH (3 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6.150 x 2.350 x 550 mm
 • Tải trọng cho phép: 5.300 kg
 • Tổng tải trọng: 11.000 kg

Xe tải cẩu HINO 5 TẤN (FC9JLTC - cẩu UNIC 3 tấn 3 đốt)

Liên hệ
 • Xe cơ sở: Hino FC9JLTC (Euro 4)
 • Cẩu: Unic UR-V343K (3 tấn 3 đốt)
 • Lòng thùng: 6.150 x 2.350 x 550 mm
 • Tải trọng cho phép: 5.150 kg
 • Tổng tải trọng: 11.000 kg

Xe tải cẩu HINO 5 TẤN (FC9JLTC - cẩu UNIC 3 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cơ sở: Hino FC9JLTC (Euro 4)
 • Cẩu: Unic UR-V344K (3 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6.150 x 2.350 x 550 mm
 • Tải trọng cho phép: 5.200 kg
 • Tổng tải trọng: 11.000 kg
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
0982162255 0963000115
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

icon icon