Xe tải cẩu

Xe tải cẩu Hyundai 7 tấn HD120SL (lắp cẩu Tadano 3 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cở sở: MIGHTY HD120SL
 • Cẩu: Tadano TM-ZE304MH (3 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6050 x 2050 x 500 mm
 • Tải trọng: 7000 kg
 • Tổng tải trọng: 12000 kg

Xe tải cẩu Fuso 3 chân 15 tấn (lắp cẩu Tadano 5 tấn 5 đốt)

Liên hệ
 • Xe cơ sở: Fuso FJ
 • Cẩu: Tadano TM-ZT505H (5 tấn 5 đốt)
 • Lòng thùng: 8300 x 2350 x 645 mm
 • Tải trọng: 13.000 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe tải cẩu Hino 9,4 tấn Euro4 (lắp cẩu Tadano 3 tấn 4 đốt)

Liên hệ
 • Xe cở sở: HINO FG8JP7A-F (Euro 4)
 • Cẩu: Tadano TM-ZE304MH (3 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6520 x 2350 x 630 mm
 • Tải trọng: 7300 kg
 • Tổng tải trọng: 16000 kg
SALE

Xe tải cẩu Hino 5 tấn (lắp cẩu Tadano 3 tấn 4 đốt)

1.350.000.000₫
1.650.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FC9JLTC (Euro 4)
 • Cẩu: Tadano TM-ZE303MH (3 tấn 3 đốt)
 • Lòng thùng: 6100 x 2350 x 550 mm
 • Tải trọng: 5.200 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg
SALE

Xe tải cẩu Hino 5 tấn (lắp cẩu Unic 3 tấn 3 đốt)

1.300.000.000₫
1.600.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FC9JLTC (Euro 4)
 • Cẩu: Unic UR-V343K (3 tấn 3 đốt)
 • Lòng thùng: 6100 x 2350 x 550 mm
 • Tải trọng: 5.400 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg
SALE

Xe tải Hino 15 tấn ( lắp cẩu Tadano 3 tấn 3 đốt)

1.830.000.000₫
2.100.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FL8JTSA 
 • Cẩu: Tadano TM-ZE303MH (3 tấn 3 đốt)
 • Lòng thùng: 6800 x 2355 x 650 mm
 • Tải trọng: 14.700 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 24.000kg
SALE

Xe tải Hino 15 tấn (lắp cẩu Tadano 3 tấn 4 đốt)

1.860.000.000₫
2.100.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FL8JTSA 
 • Cẩu: Tadano TM-ZE304MH (3 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6800 x 2355 x 650 mm
 • Tải trọng: 14.600 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg
SALE

Xe tải Hino 9,4 tấn (lắp cẩu cẩu Tadano 5 tấn 4 đốt)

1.740.000.000₫
1.900.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FG8JPSB
 • Cẩu: Tadano TM-ZT504H (5 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6520 z 2355 x 630 mm
 • Tải trọng: 6.700 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg
SALE

Xe tải cẩu Hino 5 tấn (lắp cẩu Unic 3 tấn 4 đốt)

1.350.000.000₫
1.650.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FC9JLTC (Euro 4)
 • Cẩu: Unic UR-V344K (3 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6100 x 2350 x 550 mm
 • Tải trọng: 5.200 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg
SALE

Xe tải cẩu Hino 5 tấn (lắp cẩu Tadano 3 tấn 3 đốt)

1.300.000.000₫
1.600.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FC9JLTC (Euro 4)
 • Cẩu: Tadano TM-ZE303MH (3 tấn 3 đốt)
 • Lòng thùng: 6100 x 2350 x 550 mm
 • Tải trọng: 5.400 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg
SALE

Xe tải cẩu Hino 15 tấn (lắp cẩu Unic 5 tấn 5 đốt)

2.220.000.000₫
2.300.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FL8JTSA 6x2
 • Cẩu: Unic UR-V555K (5 tấn 5 đốt)
 • Lòng thùng: 6600 x 2350 x 650 mm
 • Tải trọng: 13.400 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg
SALE

Xe tải cẩu Hino 15 tấn (lắp cẩu Unic 3 tấn 4 đốt)

2.220.000.000₫
2.300.000.000₫
 • Xe cơ sở: Hino FL8JTSA 6x2
 • Cẩu: Unic UR-V344K (3 tấn 4 đốt)
 • Lòng thùng: 6800 x 2350 x 650 mm
 • Tải trọng: 14.500 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe tải cẩu Hyundai 5 chân HD360 (lắp cẩu Tadano 10 tấn 5 đốt )

Liên hệ
 • Xe cơ sở: Hyundai HD360 (5 chân)
 • Cẩu: Tadano TM-ZT1005H (10 tấn 5 đốt)
 • Lòng thùng: 8400 x 2350 x 600 mm
 • Tải trọng: 16.500 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 34.000 kg
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG VIỆT
0982162255
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)